Handelsbetingelser

Dette dokument er handelsbetingelserne mellem dig som køber og Focus Plus, efterfølgende i dette dokument omtalt “vi”, “os” og “vores”.

1. INDLEDNING

Focusplus.dk drives og ejes af Focus Plus ApS, CVR-nr. 34049564, Nørre Farimagsgade 72, 1364 København K, tlf. 22616283, e-mail: info@focusplus.dk.

Disse handelsbetingelser finder anvendelse på køb af varer af private forbrugere på www.focusplus.dk til levering i Danmark.

2. PRODUKTINFORMATION

På focusplus.dk oplyses varens væsentlige egenskaber. For yderligere oplysninger eller spørgsmål hertil, kan du ringe på telefon 22616283 alle hverdage mellem 08:00 og 16:00. Du kan selvfølgelig også sende os en e-mail til info@focusplus.dk.

3. PRISER

Alle priserne på focusplus.dk er dagspriser og kun gældende på bestillingsdagen. Vi forbeholder os retten til at ændre priserne uden yderligere varsel.
Alle priser er i danske kroner inkl. moms.

3.1 PRISFEJL
Hvis en pris er åbenlyst forkert, og du rimeligvis burde have opdaget dette, er vi ikke forpligtet til at levere det pågældende produkt til den forkerte pris.

4. BESTILLING

Hos Focus Plus har vi ikke en traditionel webshop, men i stedet et showroom, hvor du kan finde alle vores produkter – præcis som i vores fysiske butik.

For at foretage en bestilling, skal du først lave det vi kalder et pristilbud. Det gør du ved at finde den ønskede vare og lægge den i pristilbudslisten. Når vi har modtaget denne, vil vi kontakte dig med henblik på det videre forløb. Umiddelbart efter enighed, vil du få fremsendt en faktura.

5. LEVERING

Såfremt de bestilte varer er på lager, fremsendes disse senest efter 24 timer i hverdag og ved bestilling i weekend og/eller helligdage, fremsendes disse senest på efterfølgende hverdag.

Nogle varer produceres først når vi har modtaget din betaling og kan have op til 4 ugers levering. Vi bestræber os på at have lidt på lager af de mest populære designs.

Hos Focus Plus bruger vi DSV og STK til forsendelse af fliser og møbler.

Læs mere om fragt og levering her.

6. BETALING

Når du modtager en faktura fra Focus Plus, betales denne som på normalvis i fx netbank. Du har typisk 7 dage til at betale fakturaen.

Det er ikke muligt at betale fakturaen online på www.focusplus.dk.

Alle bestillinger sendes først når vi har modtaget betaling for fakturaen.

7. FORTRYDELSESRET

Nogle varer er ikke omfattet af fortrydelsesretten, og det vil fremgå i bestillingsforløbet. Dette vil typisk være specialbestilte varer som fx møbler og fliser. Vi giver besked i ordrebekræftelsen, hvis der er varer, hvor fortrydelsesretten ikke gælder, fx på grund af varens art, eller hvor du kan miste din fortrydelsesret ved at bryde plomberinger.

Du kan uden begrundelse fortryde den indgåede aftale inden for 14 dage. Fortrydelsesfristen udløber 14 dage efter den dag, du har modtaget dine varer.

Du skal inden 14 dage fra modtagelse give os meddelelse om, at du ønsker at fortryde dit køb. Meddelelsen kan gives til info@focusplus.dk. I din meddelelse skal du utvetydigt gøre os opmærksom på, at du ønsker at udnytte din fortrydelsesret.

Du må efter modtagelsen alene håndtere varerne på en måde, så du kan fastslå varernes art, egenskaber og den måde, som de fungerer på.

7.1 Tilbagebetaling af købsbeløbet
Hvis du udnytter din fortrydelsesret, for hele ordren, refunderer vi alle betalinger, vi har modtaget fra dig, herunder eventuelle leveringsomkostninger. Hvis du kun udnytter din fortrydelsesret for dele af ordren, bliver eventuelle leveringsomkostninger ikke refunderet. Tilbagebetalingen vil ske uden unødig forsinkelse og under alle omstændigheder senest 14 dage fra den dato, hvor vi har modtaget din meddelelse om, at du vil fortryde den indgående aftale. Vi gennemfører tilbagebetalingen uden tillæg af gebyrer og med samme betalingsmiddel, som du benyttede ved dit køb, medmindre du udtrykkeligt har indvilget i noget andet. Vi kan tilbageholde tilbagebetalingen, indtil vi har modtaget varerne retur, eller du har fremlagt dokumentation for at have returneret varerne, alt efter hvad der er tidligst.

7.2 Varens stand, når du sender den retur
Du hæfter kun for eventuel forringelse af varens værdi, som skyldes anden håndtering, end hvad der er nødvendigt for at fastslå varens art, egenskaber og den måde, den fungerer på. Du kan med andre ord prøve varen på samme måde, som hvis du prøvede den i en fysisk butik, men du må ikke tage den i egentlig brug.

Hvis varen er prøvet/ibrugtaget, udover hvad der er beskrevet ovenfor, betragter vi den som brugt, hvilket betyder, at du ved fortrydelse af købet kun får en del eller intet af købsbeløbet retur, afhængig af varens handelsmæssige værdi. Er emballagen ydermere smidt væk eller stærkt beskadiget, er varens handelsmæssige værdi kr. 0,00, og du vil ikke få refunderet noget beløb for varen.

8. REKLAMATION

Dit køb på focusplus.dk er omfattet af købeloven. Det betyder, at du enten kan få en mangelfuld vare repareret, ombyttet, pengene tilbage eller afslag i prisen, afhængig af den konkrete situation.

Det er selvfølgelig et krav, at reklamationen er berettiget, og at manglen ikke er opstået som følge af en fejlagtig brug af produktet, fejlagtig måltagning eller anden skadeforvoldende adfærd.

Du skal reklamere inden for ”rimelig tid” efter, at du har opdaget manglen ved varen. Vi anbefaler, at du reklamerer så hurtigt som mulig, og inden for 2 måneder efter fejlen blev opdaget.

Du kan reklamere ved at skrive en e-mail til info@focusplus.dk eller telefonisk på 22616283.

Afhængig af den konkrete situation vil du modtage de videre instrukser.

Din vare skal sendes til nedenstående adresse:

Focus Plus
Nørre Farimagsgade 72
1364 København K

Er reklamationen berettiget, refunderer vi naturligvis dine rimelige fragtomkostninger til at sende varen retur til os. I modsat fald skal du selv afholde alle udgifter til transport, herunder vores fragtomkostninger til returnering af varen efter undersøgelse, ligesom vi kan opkræve dig et beløb på op til 300,- kr. for undersøgelse af varen.

Husk at varen altid skal sendes i forsvarlig emballage og få en kvittering for afsendelse. Du har nemlig selv ansvaret for pakken/varen indtil vores modtagelse. Gem derfor postkvittering inkl. oplysning om fragtomkostninger samt evt. Track and Trace nummer.

Bemærk! Vi modtager ikke pakker sendt pr. efterkrav eller lignende.

9. ANSVARSFRASKRIVELSE OG GARANTI

Vi kan have oplyst relevant information på andre hjemmesider igennem links. Disse hjemmesider er uden for vores kontrol. Vi kan derfor på ingen måde drages til ansvar for indholdet på disse sider.

10. COPYRIGHT

Alt indhold på vores hjemmesider samt underliggende sider (subdomæner), er beskyttet efter bl.a. ophavsret -, markedsførings- og varemærkelovgivningen. Dette indebærer at varemærker, firmanavn, produktnavn, information om produkter, herunder bl.a. omtale af produkter, billeder/grafik, design/layout og andet indhold på disse hjemmesider under ingen omstændigheder må downloades, kopieres eller benyttes på nogen anden måde uden at der er givet udtrykkeligt tilladelse til dette gennem et skriftlig samtykke fra os.

11. FORBEHOLD

Vi forbeholder os retten til, at ændre og opdatere de regler og betingelser, der gælder for denne hjemmeside uden yderligere varsel. Det er derfor vigtigt, at du løbende holder dig orienteret om eventuelle ændringer.

12. BRUGBARE LINKS

NETS (tidl. PBS) – www.nets.eu
Forbrugerrådet – www.forbrugerraadet.dk
Den offentlige forbrugerportal – www.forbruger.dk